TURF EDUCATION

späť

TURF EDUCATION RUSSIA MOSCOW 2012

TURF EDUCATION RUSSIA, MOSCOW 2012

Konferencia TURF EDUCATION sa v novembri 2012 po prvýkrát uskutočnila v Rusku.

Viac ako 70 návštevníkov si so záujmom vypočulo prednášky vynikajúcich speakrov a zaujímavú a konštruktívnu panelovú diskusiu, na ktorej sa zúčastnili riaditelia štyroch najväčších futbalových štadiónov na Ukrajine.  Je až neuveriteľné, že návštevníci,  ktorí sa na konferencii zúčastnili reprezentovali 13 krajín.

Niet pochýb o tom, že trhy Východnej Európy majú veľký potenciál.  ENGO Group  ako organizátor konferencií verí, že eventy tohto druhu sú vynikajúcou formou profesijného vzdelávania a príležitosťou k nadväzovaniu nových kontaktov.  Tradícia vzdelávacích konferencií  zameraných na profesionálny turf priemysel  vo východnej Európe je tak zahájená.

PROGRAM TURF EDUCATION MOSKVA 2012

FOTOGALÉRIA

GENERÁLNY SPONZOR
BUSINESS PARTNERI