TURF EDUCATION

späť

TURF EDUCATION RUSSIA MOSCOW 2012

TURF EDUCATION RUSSIA, MOSCOW 2012

Konferencia TURF EDUCATION sa v novembri 2012 po prvýkrát uskutočnila v Rusku.

Viac ako 70 návštevníkov si so záujmom vypočulo prednášky vynikajúcich speakrov a zaujímavú a konštruktívnu panelovú diskusiu, na ktorej sa zúčastnili riaditelia štyroch najväčších futbalových štadiónov na Ukrajine.  Je až neuveriteľné, že návštevníci,  ktorí sa na konferencii zúčastnili reprezentovali 13 krajín.

Niet pochýb o tom, že trhy Východnej Európy majú veľký potenciál.  ENGO Group  ako organizátor konferencií verí, že eventy tohto druhu sú vynikajúcou formou profesijného vzdelávania a príležitosťou k nadväzovaniu nových kontaktov.  Tradícia vzdelávacích konferencií  zameraných na profesionálny turf priemysel  vo východnej Európe je tak zahájená.

PROGRAM TURF EDUCATION MOSKVA 2012

FOTOGALÉRIA

GENERÁLNY SPONZOR
SPONZOR OBEDA
SPONZOR VEČERE
BUSINESS PARTNERI