TURF EDUCATION

späť

Sergii Volik

Sergii Volik, FC Metalist Charkov

Osobné údaje:
Dátum narodenia: 7. mája 1973
Bydlisko: Kharkiv, Ukrajina
Tel. +380675600183
vsv2003@gmail.com

Vzdelanie
1992 - 1997
Kharkiv State Academy of Municipal Economy
Verejná správa -  Dodávky elektrickej energie 
Yaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine
právne vedy - bakalárske štúdium
2007 - 2010
Yaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine
právne vedy - špeciálne štúdium
2010-2012
Kharkiv State Academy of Physical Culture
šport - odborné štúdium
2008 - do súčasnosti
Postgraduate Institute of Kharkiv Regional State Administration
National Academy of Public Administration, Ukraine
Téma dizertačnej práce:
"Úloha štátu a štátnych inštitúcií na prípravách a organizácii šampionátu EURO 2012"

Pracovné skúsenosti:
2007 - do súčasnosti
Generálny riaditeľ (CEO) PJC  "Football Club" Metalist" (# 39 v rebríčku UEFA)

Oblasti činnosti:

 • aktivity spojené s prípravou profesionálnych hráčov, vrátane mládeže a juniorov v Charkove a Charkovskej oblasti;
 • zabezpečenie podmienok pre špičkové výkony hráčov a tímov v súťažiach na všetkých úrovniach;
 • zavádzanie nových moderných metód výberu a tréningu talentovaných hráčov;
 • aktívna účasť na rozvoji športu na celonárodnej úrovni a ďalších ekonomických aktivitách

Oblasti zodpovednosti:

 • Vedenie spoločnosti, vytváranie dočasných alebo trvalých výborov a komisií na riešenie dôležitých a zložitých otázok či už finančného alebo iného charakteru
 • Zastupovanie a prezentácia spoločnosti vo vzťahoch s inštitúciami, podnikmi, organizáciami, štátnymi orgánmi na Ukrajine aj v zahraničí, vyjednávanie dohôd a zmlúv v mene spoločnosti.
 • Nakladanie s majetkom spoločnosti a uzatváranie dohôd o nadobúdaní a predaji cenných papierov, korporátne právo.

UEFA Euro 2012

 • Koordinácia výstavby a prípravy hlavných objedktov pre Euro 2012 (štadión, tréningový kemp pre hráčov, letisko atď)
 • Spolupráca s UEFA a ďalšími medzinárodnými konzultantmi  pri príprave podujatia
 • Vedenie tímu zodpovedného za rekonštrukciu štadiónu Metallist  - ako súčasť prípravy na Euro 2012.

Certifikáty

 • The European Stadium & Safety Management Association
 • Event & Venue Management Institute

Na stiahnutie

KONTAKT:

JSC FC Metalist. 61001, Kharkiv, 65, Plekhanivska st, Metalist stadium 
Phone: +38 (057) 763-23-09,
tel / fax +38 (057) 737-23-74
fc@metalist.ua
www.metalist.ua

GENERÁLNY SPONZOR
SPONZOR OBEDA
SPONZOR VEČERE
BUSINESS PARTNERI