TURF EDUCATION

späť

TURF EDUCATION SLOVAKIA MARCH 2013

Viac ako 80 návštevníkov nielen zo Slovenska, Českej republiky ale aj z Ruska, Ukrajiny a Slovinska si so záujmom vypočulo prednášky vynikajúcich speakrov. 

Veríme, že konferenčný deň splnil očakávania  a priniesol všetkým nielen aktuálne informácie, ale hlavne možnosť stretnúť nových ľudí a kolegov z brandže, s ktorými je možno konzultovať rôzne profesijné záležitosti či zdieľať skúsenosti. Kontakty, networking a komunikácia sú významné atribúty úspešného biznisu v akomkoľvek odbore.

PROGRAM OF TURF EDUCATION SLOVAKIA 2013

TURF EDUCATION 2013 SLOVAKIA

Martina Zaťková, ENGO s.r.o.

POZRITE SI VIDEO Z KONFERENCIE

GENERÁLNY SPONZOR
SPONZOR OBEDA
SPONZOR VEČERE
BUSINESS PARTNERI